3. Bedrijvigheid

3.1 Toerisme en recreatie

Realisatie

Budget

3.1.1 Kleinschalige toeristische activiteiten

hallo

3.1.2 Bekendheid recreatief product

Doorkomst Nijmeegse 4-daagse definitief omgedraaid - € 25.000 nadeel (structureel)
Sinds 2017 is de doorkomstroute van de 4-daagse definitief omgedraaid. Deze dinsdag in juli is voor de gemeente een mooie gelegenheid zich te profileren.
Wij hebben in het centrum van Bemmel extra maatregelen getroffen om de wandelaars een veilige doorkomst te garanderen. Deze maatregelen (extra dranghekken etc.) zorgen voor deze overschrijding.

hallo

3.1.3 Landschap en cultuurhistorie

Park Lingezegen - € 37.600 nadelig (structureel)
Bij de opzet van de begroting 2018 worden alle posten met betrekking tot inhuur op nul gezet. Ten onrechte is daarbij ook het budget voor de BOA Park Lingezegen op nul gezet. Dat wordt nu gecorrigeerd.
De kosten worden doorbelast aan Park Lingezegen. Deze doorbelasting was al wel in onze begroting opgenomen.

hallo

3.2 Bedrijven in stuwende sectoren

Realisatie

Budget

3.2.1 Glastuinbouw en agrobusiness

hallo

3.2.2 Vestigingsmogelijkheden (bedrijfskavels

hallo

3.2.3 Startende ondernemers

hallo

3.2.4 Dienstverlening aan ondernemers

Ondernemersloket - budgettair neutraal
Om er voor te zorgen dat specifieker kan worden verantwoord aan welke activiteiten budget wordt besteed, wordt structureel € 27.500 vanuit het budget voor economische stimulering overgeheveld naar het ondernemersloket.

hallo

3.2.5 Verantwoord en duurzaam ondernemen

In de tuinbouwsector wordt succesvol gewerkt aan de energietransitie. Energiebesparen verloopt in deze sector volgens planning. Bij MKB bedrijven komt energiebesparen moeilijker tot stand. Individueel investeren kent risico's en de samenwerkingsgraad is soms laag. Ook op bedrijventerreinen is dit zo, collectieven die willen investeren ontbreken. De gemeente zet in op zowel toezicht & handhaving van energiebesparing volgens de wet milieubeheer, maar ook stimuleren. De ODRA voert in overleg met de gemeente in 2018 ca. 30 energiecontroles bij bedrijven uit. Daarnaast lopen er twee stimuleringsprojecten, voor MKB bedrijven. Onze inzet is er op gericht om  het energieloket ook voor ondernemers toegankelijk te maken.

hallo

3.3 Aansluiting arbeidsplaatsen en werkzoekenden

Realisatie

Budget

3.3 Aansluiting arbeidsplaatsen en werkzoekenden

Deze prestatiedoelen die bij dit beleidsdoel horen, zijn toegelicht onder programma 1.
Het betreft:
•   activeren bij zoeken naar werk: programma 1 onder 1.3.1
•   stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden: programma 1 onder 1.3.2

hallo