4. Stad, dorp en landschap

4.1 Fysieke leefbaarheid

Realisatie

Budget

4.1 Fysieke leefbaarheid

Deze prestatiedoelen die bij dit beleidsdoel horen, zijn toegelicht onder programma 2, 5 en 7.
Het betreft:
•   verbeteren doorstroming: programma 2 onder 2.1.2
•   verminderen verkeersdruk in de kernen: programma 2 onder 2.2.2
•   bevorderen diversiteit in aanbod woningen: programma 5 onder 5.2
•   beheer en onderhoud: programma 7

hallo

4.2 Identiteit

Realisatie

Budget

4.2.1 Monumenten

hallo

4.2.2  Betrokkenheid inwoners bij cultureel erfgoed

hallo

4.2.3 Landschappelijke structuren

hallo

4.3 Centrumvoorzieningen

Realisatie

Budget

4.3.1 Detailhandelstructuur

hallo

4.3.2 Basiswinkelvoorzieningen

hallo

4.3.3 Centrumgebieden

Straatmarkten - € 29.000 nadelig (incidenteel)
Na afloop van de weekmarkten in Huissen, Gendt en Bemmel wordt wekelijks geveegd. Het zwerfvuil dat achterblijft kan daardoor niet meer verwaaien.

hallo