5. Wonen

5.1 Aantrekkelijkheid woonomgeving

Realisatie

Budget

5.1.1 Groen en speelruimtes

Speeltoestellen -  € 17.000 nadelig (incidenteel)
Uit inspectie blijkt dat speeltoestellen in Loovelden na 10 jaar al zo slecht zijn dat vervanging nodig is (€ 15.000). Deel van deze kosten wordt betaald door BPD-bouwfonds (€ 10.000). Daarnaast moet zandondergrond vervangen worden door rubberen matten vanwege hygiëne en valdemping (€ 12.000).

hallo

5.2 Diversiteit in aanbod van woningen

Realisatie

Budget

5.2.1 Woningbouwlocaties

hallo

5.2.2 Bevorderen en herstructureren woningbouw

hallo

5.2.3 Meewerken aan particuliere initiatieven

hallo

5.2.4 Afspraken met woningcorporaties

hallo

5.3 Duurzaam en levensloopbestendig bouwen

Realisatie

Budget

5.3.1 Duurzaam bouwen

hallo

5.3.2 Levensloopbestendig bouwen

hallo