6. Klimaat en duurzaamheid

6.1 Duurzaam gedrag inwoners

Realisatie

Budget

6.1.1 Duurzaam gedrag

De genomen maatregelen zijn effectief in die zin dat we efficiënter omgaan met energie. Omdat de economie flink aantrekt leidt efficiënter omgaan met energie echter nog niet tot een daling van het totale energiegebruik. Niet voor bedrijven, maar ook niet voor huishoudens. Voor huishoudens telt mee dat de Rijkssubsidieregeling voor woningisolatie niet is doorgezet. Wij gaan onderzoeken wat de oorzaak is van deze stijging.

hallo

6.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld

Op dit moment heeft 57% van het vastgoed in gemeentelijk bezit energielabel A of B. Hiermee liggen wij ruim op schema bij de huidige doelstelling. Maatregelen zijn in het kader van het MeerjarenOnderhoudsProgramma uitgevoerd.

hallo

6.2 Vernieuwende duurzame initiatieven

Realisatie

Budget

6.2.1 Bevorderen duurzame energieproductie

In 2018 gaat het drijvend zonnepark in productie. Eind 2018 wordt  begonnen met de bouw van het zonnepark Lingewal. Deze zal in de loop van 2019 stroom produceren  Daarmee worden twee grote duurzame stroomprojecten in Lingewaard gerealiseerd.

hallo

6.3 Versterken biodiversiteit

Realisatie

Budget

6.3.1 Stimuleren biodiversiteit

hallo