Verstrekkingen sociaal domein

Managementinformatie t.b.v. 1 e tussentijdse rapportage 2018

Wmo

Aantal klanten              (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

Prognose 2018

Begeleiding Pgb

30

28

26

25

27

28

30

aantal voorzieningen

37

34

31

28

29

30

Begeleiding ZIN

381

374

373

376

379

380

380

aantal voorzieningen

542

532

533

537

541

542

Hulp bij het huishouden Pgb

68

66

65

65

66

61

60

Hulp bij het huishouden ZIN

857

860

867

865

872

879

900

Forfaitair vervoer

11

11

10

9

9

9

10

Vervoerspas Cvv

893

909

919

933

941

951

1000

Begeleiding Pgb (persoonsgebonden budget) en Begeleiding ZIN (zorg in natura) betreft voorzieningen voor de nieuwe doelgroepen Wmo. Iedere klant kan meerdere voorzieningen hebben. Dit kunnen vormen van individuele begeleiding zijn, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. Daarnaast kan er voor diezelfde klant ook nog sprake zijn van begeleiding in groepsverband, bijvoorbeeld dagbesteding.

Veelal gaat het hier om mensen met beperkte verstandelijke vermogens die dagelijks hulp nodig hebben om structuur aan te brengen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook hulp en ondersteuning nodig hebben bij het regelen en beheren van hun financiën.

Aantal verstrekkingen cumulatief

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

Prognose 2018

Scootmobielen

4

9

13

19

22

26

55

Rolstoelen

8

18

27

38

47

50

100

Woonvoorziening < € 20.000

9

18

26

38

43

43

90

Woonvoorziening > € 20.000

0

0

0

0

1

1

2

Jeugdzorg

Aantal klanten              (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

Prognose 2018

Jeugdzorg Pgb

15

17

15

14

11

12

15

aantal voorzieningen

21

21

19

18

11

12

Jeugdzorg ZIN

765

770

764

774

764

735

775

aantal voorzieningen

1049

1050

1050

1056

1053

1000

Het gehele onderdeel Jeugdzorg betreft de nieuwe doelgroep.

De vormen voorzieningen Jeugdzorg Pgb en ZIN zijn vergelijkbaar met de vormen Wmo Begeleiding Pgb en ZIN, maar dan voor jeugdigen.

Uitkeringen

Aantal klanten BUIG   (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

Prognose 2018

Participatiewet

456

461

464

467

465

463

494

Ioaw

65

64

64

64

64

63

67

Ioaz

2

2

2

2

2

2

2

Bbz startende ondernemers

5

5

4

3

3

3

3